Jūrmalas reklāmas nodeva

Pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā objekts ir:

1.reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

2.izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Pašvaldības reklāmas nodevu aprēķina pēc šādas formulas - reklāmas (izkārtnes) objekta izmērs (m²) X tarifa likme (1,42 euro) X zonas koeficients X efektivitātes koeficients X tematikas koeficients X laiks (mēnešos) .
Maksājums par nodevu ir jāveic pirms attiecīgās, reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas uzsākšanas.
Vairāk informāciju jūs varat iegūt, apmeklējot Jūrmalas pilsētas mājaslapu spied šeit

Reklāmas nodevas kalkulators